Türkiye'de İkamet İzni Başvuru Prosedürü

Türkiye’de emlak satın alan yabancıların, 180 gün içinde 90 günden fazla süre boyunca Türkiye’de yaşayabilmeleri için ikamet izni almaları gerekmektedir. Başvurular Türkiye’de 90 günden fazla ikamet etmek veya ülkeye temelli yerleşmek isteyen herkese açıktır. İkamet izni başvurusu; Türkiye’ye eğitim, sağlık veya iş sebepleriyle gelen, bilimsel araştırma veya emlak satın alma amacıyla Türkiye’yi ziyaret eden, henüz Türk vatandaşlığı edinmemiş fakat bir Türk vatandaşı ile evlenmiş olan yabancıları kapsamaktadır.

İkamet İzni

Türkiye ile vize anlaşması yapmış ülkelerin vatandaşları dışında Türkiye’yi 90 güne kadar ziyaret edecek olan herkes e-vize almakla yükümlüdür. Belirlenen süreçten daha uzun süre Türkiye’de kalmayı planlayan yabancı uyruklu ziyaretçilerin Türkiye’de kısa veya uzun süreli ikamet izni almaları gerekmektedir.

İkamet izni için yürürlükte olan kurallar Nisan 2022 tarihinde güncellendi. Yürürlükte olan düzenlemelere göre yabancılar kira sözleşmesi ile ikamet izni başvurusunda bulunamamaktadır. Yabancıların ikamet izni alabilmeleri için mülk sahibi olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yeni düzenlemelere göre ikamet izni almak isteyen yabancılar, müstakil ev veya daire gibi konut mülkü sahibi olmalıdır. Mülkün değeri; Antalya, Bursa, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde en az 75.000 USD, Yalova gibi daha küçük şehirlerde ise en az 50.000 USD olmalıdır.

Bursa Homes ® Türkiye’de 90 günden fazla yaşamayı veya ülkeye yerleşmeyi planlayan yabancılara, uzun süreli ikamet izni için gayrimenkul satın alma yöntemini sunmaktadır.

Türkiye’de Uzun Süreli İkamet İzni için Gayrimenkul Satın Almanın Avantajları

• Emlak satın alarak elde ettiğiniz tapu, uzun dönem ikamet izni ve gelecekte Türk vatandaşlığı edinme hakkı tanımaktadır.
• Aile içinde herhangi bir kişinin uzun dönem ikamet izni ve satın aldığı bir mülk var ise, bahsi geçen kişinin 18 yaşın altındaki çocukları da aynı haklardan faydalanabilmektedir.
• Satın aldığınız gayrimenkul ile edineceğiniz ikamet izni, 5 yıllık süreç sonunda Türk vatandaşlığına başvurma hakkı tanımaktadır.

İkamet İzni Türleri

1. Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izinleri özel durumlara bağlı olarak birden fazla seçenekten oluşmaktadır. Kısa dönem ikamet iznine başvuracak adayların 6458 sayılı kanunun gerekli kıldığı koşullara uyum sağlaması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

• Arkeolojik çalışmalar ve kazılar, yüzey araştırmaları, film çalışmaları gibi bilimsel araştırma yapanlar,
• Devlet veya bağımsız enstitüler tarafından eğitim, araştırma ve staj programlarına katılım sağlayanlar,
• Adli makamlar (Aile içi şiddet mağdurları ve Türk vatandaşlarından boşanmış, bu nedenle mahkeme tarafından verilen alternatif bir ikamet iznine ihtiyaç duyan yabancı uyruklu kişiler),
• Türkçe dil kurslarına katılan yabancılar.

1.1. Turizm Amaçlı İkamet İzni

Turizm amaçlı ikamet izni, Türkiye’de çalışma hakkı tanımamaktadır.

İkamet İzniBaşvuru için Gerekli Bilgiler:

• Turizm amaçlı ikamet izni 1 yıl geçerlidir.
• Başvuracak adaylar 18 yaşın üzerinde olmalıdır.
• 18 - 65 yaş arasındaki başvuru adayları için geçerli sağlık sigortası gereklidir.
• Türkiye’de mal sahipliğini kanıtlayan belgeler Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
Not: Mal sahibi olarak başvuru yapmak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından güncel tapu belgesi temin edilmelidir.
• Başvuru sahibinin mali bağımsızlığını ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarını mali olarak destekleyebildiğini gösteren yerel banka beyanı temin edilmelidir.
Not: Ekonomik bağımsızlık, Türkiye göçmenlik bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine karşılık gelen fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. Güncel tutar aylık 500 USD olarak belirlenmiştir).
• Noter onaylı pasaportun aslı ve kopyası temin edilmelidir. Noterde yeminli tercüman tarafından pasaportun çevirisi yapılmalıdır.
• Başvuru sahibi, ikamet izni başvuru formunu tamamlamalı ve imzalamalıdır. Başvuru sahibi, vize ve diğer yasal işlemleri tamamlaması için bir avukat ile işbirliği içinde ise avukata noter tarafından damgalanmış bir vekaletname verilmesi gerekmektedir. Pasaport Türkçeye tercüme edildikten sonra aynı gün veya 1 iş günü içinde vekaletname işleme alınacaktır.
Not: Pasaport Latin alfabesinde düzenlenmiş ise, pasaportun noter onayında çevirisinin yapılması gerekmemektedir.
Not: Pasaportta doğum tarihi yer almıyorsa, başvuru sahibinin onaylı doğum belgesi temin etmesi gerekmektedir. Doğum belgesi Türkçeye tercüme edilerek noter tarafından tasdiklenmelidir.

• Beyaz arka fonda biyometrik gerekliliklere uyumlu 4 pasaport fotoğrafı temin edilmelidir.
• Eş veya bakmakla yükümlü olunan çocuk için yapılacak başvuru için, evlilik belgesi ve başvuru sahibinin mensup olduğu ülkenin Türkiye Konsolosluğu ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından apostilli doğum sertifikası temin edilmelidir. Bu işlemler için bir randevu alınmalıdır ve bir bekleme süresi bulunmaktadır. Başvuru sahibi veya vekaletname sahibi, Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan randevuya katılarak prosedürü başlatabilir.
• Sabıka kaydı temin edilmelidir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Turizm Amaçlı İkamet İzni Yenileme Süreci

Yabancı ziyaretçi, Türkiye’de verilen 90 günlük periyottan daha uzun bir süre ikamet etmek istiyorsa, turizm amaçlı ikamet iznini yenilemek için güncel iznin geçerlilik süresi dolmadan önce yenileme başvurusu yapmalıdır. Başvurular geçerlilik süresinden önceki 60 gün içinde yapılmalıdır, daha öncesinde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektedir.

22.11.2019 tarihli güncellemeye göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren kısa dönem ikamet izni alan yabancı uyruklu kişiler yeni ve haklı nedenler sunmadıkları sürece oturma izni yenileme başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

• Güncel pasaportun noter onaylı ve yeminli tercüman tarafından çevrilmiş kopyası temin edilmelidir.
• 6 ay içinde çekilmiş 4 biyometrik fotoğraf temin edilmelidir.
• 18-65 yaş arası başvuru adayları için geçerli sağlık sigortası gereklidir.
• Türkiye’de mal sahipliğini kanıtlayan belgeler Türkçe’ye çevrilmiş ve noter onaylı olmalıdır.
• Başvuru sahibinin mali bağımsızlığını ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarını mali olarak destekleyebildiğini gösteren yerel banka beyanı temin edilmelidir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Bekar ve Çocuklu Yabancı Uyruklu Ebeveynlerin Bilmesi Gereken Detaylar

Başvuru sahibi bekar veya yakın zamanda boşanmış bir ebeveyn ise çocuklar için anne ve baba veya her ikisi için ebeveyn izni beyanı gereklidir. Ebeveyn izni belgeleri damgalanmalı ve imzalanmalıdır. Belgeler başka bir ülkeden temin edildiyse her biri Türkçe’ye çevrilmeli ve noter tarafından onaylanmalıdır.

1.2. Ticaret Amaçlı İkamet İzni

Ticaret amaçlı ikamet izni başvurusu, yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de tedarikçi bulma, alıcı ve market araştırması yapma, uzmanlık edindiği iş koluyla ilgili konferanslara katılma gibi imkanlar tanımaktadır.

İkamet İzniBaşvuru için Gerekli Bilgiler:

• Ticaret amaçlı ikamet izni 1 yıl geçerlidir.
• Başvuracak aday 18 yaşın üzerinde olmalıdır.
• 18-65 yaş arası başvuru adayları için geçerli sağlık sigortası gereklidir.
• Başvuru sahibinin mali bağımsızlığını ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarını mali olarak destekleyebildiğini gösteren yerel banka beyanı temin edilmelidir.
Not: Ekonomik bağımsızlık, Türkiye göçmenlik bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine karşılık gelen fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır (güncel tutar aylık 500 USD olarak belirlenmiştir).
• Noter onaylı pasaportun aslı ve kopyası temin edilmelidir. Noterde yeminli tercüman tarafından pasaportun çevirisi yapılmış olmalıdır.
• Başvuru sahibi, ikamet izni başvuru formunu tamamlamalı ve imzalamalıdır. Başvuru sahibi, vize ve diğer yasal işlemleri tamamlaması için bir avukat ile işbirliği içinde ise avukata noter tarafından damgalanmış bir vekaletname verilmesi gerekmektedir. Pasaport Türkçeye tercüme edildikten sonra aynı gün veya 1 iş günü içinde vekaletname işleme alınacaktır.
Not: Pasaport Latin alfabesinde düzenlenmiş ise, pasaportun noter onaylı çevirisi gerekmemektedir.
Not: Pasaportta doğum tarihi yer almıyorsa, başvuru sahibinin onaylı doğum belgesi temin etmesi gerekmektedir. Doğum belgesi Türkçeye tercüme edilerek noter tarafından tasdiklenmelidir.

• Biyometrik gerekliliklere uyumlu beyaz arka planda ve son 6 ayda çekilmiş 4 pasaport fotoğrafı temin edilmelidir.
• Sabıka kaydı temin edilmelidir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Ticaret Amaçlı İkamet İzni Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

• Güncel pasaportun noter onaylı ve yeminli tercüman tarafından çevrilmiş kopyası temin edilmelidir.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 4 biyometrik fotoğraf temin edilmelidir.
• Türkiye'de geçerli özel sağlık sigortası gereklidir.
• Türkiye’de mal sahipliğini kanıtlayan belgeler Türkçe’ye çevrilmiş ve noter onaylı olmalıdır.
• Başvuru sahibinin mali bağımsızlık beyanı temin edilmelidir. Göçmenlik bürosu yerel banka beyanı talep edebilir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

1.3. Gayrimenkul Satın Alma ve Yatırım Yoluyla İkamet İzni Edinmek

Gayrimenkul satın alan yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de yaşamak için ikamet iznine başvuru hakkı tanınmaktadır. Türkiye’de 5 yıl boyunca yaşamını sürdüren, kanuna aykırı eylemlerde bulunmayan ve koşullara uyum sağlayan yabancılar Türk vatandaşlığına başvurabilirler.
Not: Yatırımın fon kaynağı kendi kendisini finanse etmeli ve tam olarak ödenmelidir. Finansmanın banka olması veya kredi yöntemi kabul edilmemektedir.

Başvuru Şartları

•Türkiye bankalarına, devlet tahvillerine veya Türk yatırım ortaklarına (GYO) en az 3 yıl vade ile sabit depozito olarak minimum 500.000 USD (Amerikan doları) değerinde yatırım yapmak,
•400.000 USD ve üzerinde bir gayrimenkul satın alarak, gayrimenkulun 3 yıla kadar satılmayacağını yazılı olarak beyan etmek,
• En az 50 Türk çalışana istihdam sağlayan bir iş kurarak sosyal güvenlik ödemelerini minimum 3 yıl sürdürmek gibi seçenekler bulunmaktadır.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Başvurmak için aday 18 yaşın üzerinde olmalıdır.
• Türkiye'de geçerli sağlık sigortası gereklidir.
• Noter onaylı pasaportun aslı ve kopyası temin edilmelidir. Noterde yeminli tercüman tarafından pasaportun çevirisi yapılmış olmalıdır.
• Biyometrik gerekliliklere uyumlu beyaz arka planda ve son 6 ayda çekilmiş 4 pasaport fotoğrafı temin edilmelidir.
• Sabıka kaydı temin edilmelidir.
• Yatırımın beyanı ile ilgili sıralanan belgeler temin edilmelidir: Tapu siciline dair 3 yıl satış kısıtlaması olan gayrimenkul tapu ve deprem sigortası üzerinde belgelenmelidir; Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Türk Sermaye Piyasası Kurulu’na göre en az 3 yıl için minimum 500.000 USD yatırımın beyanı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan temin edilecek en az 50 çalışana istihdam sağlandığını gösteren belge.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2. Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye’de temelli yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişiler, aşağıda sıralanan gereklilikleri karşıladıkları sürece uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilirler:
• Türkiye’de en az 8 yıldır ikamet ediyor olmak.
Not: Bir yıl içinde 6 aydan uzun bir süre Türkiye’de bulunmayan adaylar uzun dönem oturma izni hakkını kaybederler.
• Ekonomik olarak yeterliliğe sahip ve son 3 yıldır Türk hükümetinden herhangi bir destek almamış olmak.
• Geçerli özel sağlık sigortası bulunmak.
• Toplumu ve toplum güvenliğini riske atacak herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak.

İkamet İzniBaşvuru Süreci:

• Yukarıda bahsi geçen koşulları sağlayan başvuru sahibinin ikamet ettiği bölgenin İl Emniyet Müdürlüğü veya göçmenlik bürolarına pasaportları ve kimlikleriyle başvurmaları gerekmektedir.
• Uzun dönem ikamet iznine başvuran kişinin Türkiye dışında 1 yıldan uzun süre yaşamamış olması gerekmektedir. Sağlık, eğitim veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler istisnadır.
• Uzun dönem ikamet iznine sahip kişiler Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptir. Zorunlu askerlik hizmeti, seçme ve seçilme hakkı, kamu kurumlarında çalışma ve araç satın alırken gümrük vergilerinden muaf olma gibi sebepler istisnadır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

• Noter onaylı pasaportun aslı ve kopyası temin edilmelidir. Noterde yeminli tercüman tarafından pasaportun çevirisi yapılmış olmalıdır.
• Güncel ikamet izni ve kimlik temin edilmelidir.
• Biyometrik gerekliliklere uyumlu beyaz arka planda ve son 6 ayda çekilmiş 2 pasaport fotoğrafı temin edilmelidir.
• Başvuru sahibinin Türk hükümetinden veya herhangi bir kurumdan minimum 3 yıldır herhangi bir ekonomik destek almadığına dair yazılı beyan belirtilmelidir.
• Finansal yeterliliğe dair kanıt temin edilmelidir (Ekonomik bağımsızlık, Türkiye göçmenlik bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine karşılık gelen fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. Güncel tutar aylık 500 USD olarak belirlenmiştir).
• Türkiye'de geçerli sağlık sigortası temin edilmelidir.
• Sabıka kaydı temin edilmelidir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

3. Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni, ailelerini Türkiye’ye getirmek isteyen yabancı eşler için geçerlidir. Bu ikamet izni, 5901 sayılı kanunun 28. maddesine göre oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişileri, mültecileri ve reşit olmayan bireyleri de kapsamaktadır. Aile ikamet izni ile Türkiye'ye gelen 18 yaşın altı çocuklar, öğrenci ikamet izni olmaksızın ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alabilirler.

Gereklilikler, Başvuru Belgeleri ve Bilgiler:

• Her başvuruda aile ikamet izni 3 yıl süreyle verilebilir.
• Onlina başvurular https://e-ikamet.goc.gov.tr sitesinden gerçekleştirilebilir.
Not: İkamet iznini yenilemeden önce başvuru sahibi, biyometrik koşullara uygun fotoğrafının dijital bir kopyasına sahip olduğundan emin olmalıdır.
• 18 – 65 yaş arası başvuru sahibinin Türkiye’de geçerli özel sağlık sigortası olmalıdır.
• Gayrimenkul sahipliği ile başvuru yapacak kişilerin mal sahipliğini kanıtlayan tapu sicili veya benzeri bir belge ile başvuru yapması gerekmektedir. Belgeler Türkçe ve noter onaylı olmalıdır.
• Başvuru sahibinin kendisini, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşinin yeterli düzeyde geçimini sağladığını kanıtlayan finansal yeterlilik beyanı sunulmalıdır (Ekonomik bağımsızlık, Türkiye göçmenlik bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine karşılık gelen fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. Güncel tutar aylık 500 USD olarak belirlenmiştir).
• Başvuru sahibi, ikamet izni başvuru formunu tamamlamalı ve imzalamalıdır. Başvuru sahibi, vize ve diğer yasal işlemleri tamamlaması için bir avukat ile işbirliği içinde ise avukata noter tarafından damgalanmış bir vekaletname verilmesi gerekmektedir. Pasaport Türkçeye tercüme edildikten sonra aynı gün veya 1 iş günü içinde vekaletname işleme alınacaktır.
Not: Pasaport Latin alfabesinde düzenlenmiş ise, pasaportun noter onaylı çevirisi gerekmemektedir.
Not: Pasaportta doğum tarihi yer almıyorsa, başvuru sahibinin onaylı doğum belgesi temin etmesi gerekmektedir. Doğum belgesi Türkçeye tercüme edilerek noter tarafından tasdiklenmelidir.

• Biyometrik gerekliliklere uyumlu beyaz arka planda ve son 6 ayda çekilmiş 4 pasaport fotoğrafı temin edilmelidir.
• Eş veya bakmakla yükümlü olunan çocuk için yapılacak başvuru için, evlilik belgesi ve başvuru sahibinin mensup olduğu ülkenin Türkiye Konsolosluğu ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından apostilli doğum sertifikası temin edilmelidir. Bu işlemler için bir randevu alınmalıdır ve bekleme süresi bulunmaktadır. Başvuru sahibi veya vekaletname sahibi, Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan randevuya katılarak prosedürü başlatabilir.
• Sabıka kaydı temin edilmelidir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Not: Eğer Aile İkamet İzni için başvuran adayın birden fazla eşi var ise bu haktan tek bir eş faydalanabilir. Fakat aile ikamet izni başvuru sahibinin tüm çocuklarını kapsamaktadır.

4. Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci ikamet izinleri, onaylı Türk eğitim kurumlarında verilen eğitimlere katılacak öğrenciler için geçerlidir.

Gereklilikler ve Belgeler:

İkamet İzni• İkamet izni başvuru formunda bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
• İlgili Türk eğitim kurumundan; verilecek eğitimin türünü, başlangıç ve tamamlanma süresini, konumunu, eğitimi veren kurumun adını ve eğitimin amacını (lisans eğitimi, araştırma, staj vb.) içeren kabul mektubu temin edilmelidir.
• 18 yaşın altındaki adaylar için ebeveynlerin rızasını kanıtlayan veli izin belgesi temin edilmelidir.
• Başvuru sahibinin pasaportunun aslı ve kopyası Türkçeye çevrilmeli ve noter tarafından tasdiklenmelidir.
• Biyometrik gerekliliklere uyumlu beyaz arka planda ve son 6 ayda çekilmiş 4 pasaport fotoğrafı temin edilmelidir.
• 18 – 65 yaş arası başvuru sahipleri, Türkiye’de geçerli özel sağlık sigortasına sahip olmalıdır.
• Finansal yeterliliğe dair kanıt temin edilmelidir (Ekonomik bağımsızlık, Türkiye göçmenlik bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine karşılık gelen fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. Güncel tutar aylık 500 USD olarak belirlenmiştir). Göç İdaresi, başvuru sahibinin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukların yeterli düzeyde geçiminin sağlandığının bir kanıtı olarak Türk bankası hesap detaylarını talep edebilir.
• Sabıka kaydı temin edilmelidir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Öğrenci İkamet İzni Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

• İkamet izni başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
• Öğrencinin önceki ikamet izninin renkli fotokopisi temin edilmelidir.
• Güncel pasaportun noter onaylı ve yeminli tercüman tarafından çevrilmiş kopyası temin edilmelidir.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 2 biyometrik fotoğraf temin edilmelidir.
• İlgili eğitim kurumundan başvuru sahibinin Türkiye’deki ikamet süresinin uzama sebebini de belirten bildiri alınmalıdır.
• Türkiye’de geçerli özel sağlık sigortasının bir kopyası alınmalıdır.
• Başvuru sahibinin Türkiye’de yaşadığı süreçte geçimini sağlayacağı mali bağımsızlık beyanı temin edilmelidir.
Not: Başvuru sahibi 18 yaşından küçükse, ebeveynler tarafından veli izin mektubu talep edilir.

Bu belgeler Türk makamlarından elde edildiyse tüm belgeler e-imza veya ıslak imzaya sahip olmalı ve damgalanmalı; eğer başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi’ni imzalamayan bir ülkeye mensup ise bahsi geçen belgelerin ilgili devlet makamları (Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve yetkili Türk makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.

5. İnsanî İkamet İzni

Bu ikamet izni iç savaş sebebiyle yurdundan edilen, insan hakları ihlaline uğrayan, mülteciler ve çeşitli insanî yardım durumlarından muzdarip olan kişilere 1 yıllığına verilen bir ikamet iznidir. İnsanî ikamet izni 6458 sayılı kanunun 46 ve 47. maddelerini kapsamaktadır.

Bu ikamet izni, Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye yerleştirilme yöntemi değildir. Yeniden yerleşme işlemleri doğrudan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMYK) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Not: Diğer ikamet izinlerine kıyasla, İnsanî ikamet izni için avukat hizmetlerinden yararlanılamaz.

Gereklilikler ve Belgeler:

• Başvuru sahibinin yasal veya yasadışı yollarla ülke sınırlarını geçtiğine bakılmaksızın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.
• İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden temin edilecek başvuru formu tamamlanmalı ve imzalanmalıdır.
• Bu ikamet izni yalnızca 1 yıl geçerlidir ve yenilenebilmektedir. Yenileme kurumun takdirine bağlıdır.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 2 biyometrik fotoğraf temin edilmelidir.

6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Bu ikamet izni, insan ticareti mağdurlarına 30 günlük süreyle valilikler tarafından verilmektedir. Bu ikamet izinleri 6 aya kadar uzatılabilmektedir. Bu oturma izni için herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Not: Uzatmalar toplamda 3 yılı geçemez.

İkamet İzni Yerine Türk Vatandaşlığı Edinmek

İkamet İzniAşağıda sıralanmış koşulları sağlayan yabancı uyruklu vatandaşlar ikamet izni yerine Türk vatandaşlığına başvurma hakkı elde ederler:
• 500.000 USD değerinde sabit sermaye yatırımı yapmak,
• 3 yıl satmamak koşuluyla Türkiye’de minimum 400.000 USD değerinde bir gayrimenkul satın almak,
• Minimum 50 Türk çalışan ile yeni bir iş kurmak,
• Türk bankalarına 500.000 USD yatırmış veya eşdeğer miktarda devlet tahvili satın almak

Bursa Homes ® dünyanın her yerinden, Türkiye’de ikamet izni ve Türk vatandaşlığı başvurusu için gayrimenkul satın almayı tercih eden adaylara yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Profesyonel bir satış temsilcisiyle konuşmak için bizimle buradan iletişime geçin.

SSS

S: Türkiye’de mülk satın alarak oturma izni alabilir miyim?
C:
Evet, yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de mülk satın aldığında göçmenlik ofisleri istek doğrultusunda oturma izni verir. Mal sahipliği devam ettiği sürece her 2 senede bir oturma izni yenilenebilir.

S: Türkiye’de oturma iznine sahip olmanın avantajları nelerdir?
C:
Türkiye’de oturma iznine sahip olduğunuzda resmi işlemler çok daha kolay ilerler. Normal şartlarda oturma izni olmadan da bir çok işlemin yürütülebileceği gibi, internet bağlantısı gibi oturma izninin zorunlu olduğu önemli servislerden yararlanamazsınız. Ayrıca vize işlemleri ve masrafları ile uğraşmanıza gerek kalmaz.

S: İkamet izni başvurumun reddedilme ihtimali var mı?
C:
Evet. Belge eksikliği ya da koşullara uygunsuzluk durumlarında ikamet izni başvurunuz reddedilebilir. Herhangi bir karşıt durum veya tehdit olmaması halinde, başvuru koşullarına uygunluk sağlandığı taktirde ikamet izniniz onaylanacaktır.

S: Talep edilen sabıka kaydı vatandaşı olduğum ülkeden mi yoksa Türkiye'den mi temin edilecek?
C:
Bu durum başvuruya göre değişiklik göstermektedir. Eğer Türkiye'de ilk kez ikamet izni başvurusu yapacaksanız vatandaşı olduğunuz ülkeden, eğer Türkiye'de kısa veya uzun bir süre yaşadıysanız Türkiye Hükümeti'nden de sabıka kaydı temin etmeniz gerekmektedir.

S: Türkiye’de oturma izni almak zor mu?
C:
Mülk sahibi olmak Türkiye’de oturma izni almayı oldukça kolaylaştırır. Buna rağmen, tüm işlemleri tek başına yürütmeniz sürecin karışık ve zorlayıcı bir hale gelmesine neden olabilir. Profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederiz.

S: Oturma izni kartımı almadan önce oturma izninden yararlanabilir miyim?
C:
Başvurunuzu tamamladığınızda göçmenlik ofisi size geçici bir oturma izni belgesi verir. Orijinal oturma izni kartınızı alana kadar bu belgeyi kullanabilirsiniz.

S: Oturma izni başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
C:
Oturma izni başvuru formu, mülkünüzün tapusu, belediyeden alınacak mülkün konum belgesi, sağlık sigortası poliçesi, 4 adet vesikalık fotoğraf, pasaport ve sabıka kaydı oturma izni başvurusu için gerekli belgelerdir.

S: Tek bir tapu ile kaç kişi oturma izni alabilir?
C:
Bir ailedeki eşler ve 18 yaşın altındaki çocuklar tek tapu ile ikamet izni alabilirler. Eğer çocuklarınız için ikamet izni almak istiyorsanız, başvuru için gerekli belgelere apostilli doğum belgesi de eklemelisiniz. Doğum belgesi yalnızca 18 yaş altı ve öğrenci vizesi olmayan çocuklar için talep edilir.

S: Kredi ile aldığım mülküm ile oturma iznine başvurabilir miyim?
C:
Evet, başvurabilirsiniz.

S: Türkiye’de oturma iznini almanın maliyeti nedir?
C:
Maliyet başvuran kişiye göre değişmektedir. Maliyet açısından en önemli faktör sigorta fiyatını değiştiren başvuru sahibinin yaşıdır. Bunun haricinde çevirilecek belge sayısı ve başvuru sahibinin ulusu maliyeti değiştiren diğer faktörlerdir. Türkiye’de oturma izni maliyetleri ortalama olarak 700 TL ila 3.500 TL arasında değişmektedir.

S: Uzaktan mülk satın almak ve oturma izni sahibi olmak mümkün mü?
C:
Evet. TeleProperty servisimiz ile bizden çevrim içi yollarla mülk satın alabilirsiniz. Vekalet vermeniz durumunda oturma izni başvurularını sizin adınıza yapabiliriz. İlgili sayfa: Vekaletname

S: Türkiye’de yabancılar için kalıcı oturma izni veriliyor mu?
C
: Eğer Türkiye’de 8 yıl kaldıysanız kalıcı oturma iznine başvurabilirsiniz. Kalıcı oturma izninde süre kısıtlaması yoktur.

S: Oturma izni yenileme için ne zaman başvuru yapılmalı?
C:
Oturma izninizin bitmesinden önce son 60 gün içerisinde yenileme başvurusu yapmalısınız.


* Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü