Tapu

https://www.youtube.com/embed/AfxGe-3RF7c

Tapu, kişinin gayrimenkul üzerindeki mülkiyet haklarını kanıtlayan resmi bir belgedir. Tapu, gayrimenkulün konumunu, mülkiyet hakkının kimde olduğunu, türünü ve büyüklüğünü içerir.

Tapu kaydı ve arşivlenmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılmaktadır. Önceden Defterhane-i Amire olarak anılan TKGM, 1847 yılında, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski kurumlarından olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün her ilde şubesi bulunmaktadır.

Bir gayrimenkule verilebilecek tapu türü yapının durumuna göre değişmektedir. En çok karşılaştığımız tapu türleri şunlardır;

Tapu Çeşitleri

Hisseli Tapu: Bu tür tapular gayrimenkul sahibi ve inşaat firması ortak olacak biçimde hazırlanmaktadır. Bu tür tapularda gayrimenkulün her bir bölümü ayrı kaydedilmektedir. Taşınmaz üzerine uygun bir projenin hazırlanmasından sonra bu tür tapu hazırlanmaktadır.

Kat İrtifakı: Bu tür tapular inşaatın en az %70’nin tamamlanmasının ardından verilmektedir.

Tapu Sicil İdaresi, yapının İmar Kanunu’na uygunluğunu denetledikten sonra bu tapuyu vermektedir. İnşaat firmaları, her bir gayrimenkul için detaylı bilgileri içeren bu tarz tapuları müşterilerine sunabilir.

Kat Mülkiyeti: Yapı inşaatı tamamlandıktan sonra bu tapu düzenlenmektedir. Yapının standartlara uygun olup olmadığı denetlenir. Belediyeden yapı izninin de alınmasıyla sahip olunabilen kat mülkiyeti tapusu, o gayrimenkulün tapusuna ilişkin yasal herhangi bir sorun olmadığının da kanıtı niteliğindedir.

Tapu Devir Süreci Nasıl İşlemektedir?

Satıcı tapu müdürlüğünden randevu alır. Tapu randevuları, Türkiye’nin her ilinde bulunan tapu müdürlüklerinden hafta içi mesai saatleri içerisinde alınabilmektedir. Başvuru aşamasında alıcının tapu müdürlüğüne gelmesine gerek bulunmamaktadır.

Tapu devri başvurusunu gerekli belgelerle birlikte satıcı yapar. Tapu devir masrafları, başvurunun ardından son imzalar atılmadan ödenmiş olmalıdır. Tapu devir masrafları; tapu devir harcı, damga vergisi ve döner sermaye bedelini içerir.

Tapu devri için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından taraflar imza için tapu müdürlüğüne davet edilir. İmza günü, tapu müdürlüğünün iş yoğunluğuna bağlı olarak belirlenir. Genellikle aynı gün içerisinde, en geç de iki gün içerisinde bu işlemler tamamlanmaktadır.

Eğer taraflardan birisi yabancıysa tapu devri esnasında yeminli bir tercüman bulunması zorunludur. Tüm belgeler Türkçe olduğu için sürecin işleyişini açıklamakla yeminli tercüman yükümlüdür.

Tarafların tapu devir sözleşmesini imzalamasının ardından işlemler tamamlanacak ve tapu memurları tapuyu hazırlayıp alıcıya teslim edeceklerdir.

Ücretsiz satış sonrası hizmetlerimiz kapsamında Bursa Homes ® olarak tapu devir işlemlerini müşterilerimiz için yerine getirmekteyiz. Gerekli belgelerin hazırlanmasından son imzaların atılmasına kadar tüm süreçte müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Tapu Örneği

Bir taşınmaz tapusunda yer alan bilgiler şunlardır;Title Deed

• Taşınmaz Bilgileri:
- İl
- İlçe
- Mahalle/Köy
- Ada
- Parsel
- Yüzölçümü
- Niteliği

• Bağımsız Bölüm:
- Taşınmazın niteliği
- Arsa Payı
- Proje m²
- Blok/Giriş/Kat No
- Bağımsız Bölüm No
- Cilt/Sayfa No

• Malik Bilgileri:
- Adı Soyadı/Baba Adı
- Hissesi

• Tescile İlişkin Bilgiler:
- Taşınmaz Tipi/No
- Edinme Sebebi
- İşlem Bedeli
- Konum Bilgisi
- Tescil Tarihi/Yevmiye No

SSS – Tapu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

S: Taşınmaz tapusu nedir?
C:
Taşınmazın mülkiyet hakkının kimde olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir.

S: Tapu devri için hangi belgeler gereklidir?
C:
Tapu devir başvurusu yapabilmek için aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

• Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı ve her ikisinin de birer fotokopisi,
• Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan "Vergi Borcu Yoktur" yazısı,
• Taşınmaz tapusunun aslı ve fotokopisi,
• Döviz alım belgesi
• Satıcının belediyeden aldığı temiz kağıdı (Takyidat belgesi)
• Taraflardan birinin yabancı olması durumunda gayrimenkul değerleme raporu,
• Konut veya işyerinde zorunlu olan DASK sigortası, (Taşınmazın DASK sigortası yoksa alım-satım yapılamayacağı için öncelikle herhangi bir sigorta acentesinden yaptırılması gerekir).

S: Tapu devir masrafı ne kadar tutar?
C:
Tapu devri için ödenmesi gereken tutarlar şunlardır;

• Yasalara göre alıcı ve satıcının her ikisinin de %2 tapu devir harcı ödemesi gerekir. Ancak taraflar aralarında önceden anlaşmadıkları müddetçe tapu devir harcının tamamını alıcının ödemesi gelenek haline gelmiştir.
• Gayrimenkul değerleme raporu ücreti
• Döner sermaye harcı

S: Tapu nasıl alınır?
C:
Gayrimenkul satın alırken satıcı size gerekli belgeleri temin edecektir. Alıcı veya satıcı taraflardan birinin yabancı olması durumunda zorunlu olan gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanması çoğunlukla iki gün sürmektedir.

Taraflardan birinin yabancı olması durumunda belgelerin yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Gerekli tüm belgeler hazır olduğu zaman satıcı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır.

S: Tapu devir işlemleri ne kadar sürer?
C:
Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün iş yoğunluğuna bağlı olmakla birlikte genelde belgelerin ibrazından itibaren bir veya iki gün içerisinde tapu devir işlemleri tamamlanır.

S: Türkiye’de gayrimenkul mülkiyeti geçici midir yoksa kalıcı mıdır?
C:
Türkiye’de tüm gayrimenkuller serbest mülkiyete tabidir.

S: İpotek nedir?
C:
İpotek, kanun veya sözleşme yoluyla tapuya konulan, borçluya yükümlülük getiren ve alıcının da hakkını koruyan yasal bir düzenlemedir. Bu yöntem, alıcının satıcıya borcu olduğunda kullanılmaktadır. Alıcı gayrimenkul bedelinin tamamını ödediği vakit tapudan ipotek kaldırılır.

S: Tapudan ipotek nasıl kaldırılır?
C:
İpoteğin tapudan kaldırılması oldukça kolay bir işlemdir. İpoteği koyduran kişi, ipoteğin kaldırılması için sabah başvuru yapar. Tıpkı tapu devir sürecindeki gibi çoğunlukla aynı gün içerisinde imzalar atılır ve süreç tamamlanır.

S: 18 yaşından küçük çocuklar da tapu üzerinde hak sahibi olabilir mi?
C:
Evet. Bu durumda 18 yaşından küçük çocuğun doğum belgesi de gerekmektedir.

S: Bir tapuda en fazla kaç kişi hak sahibi olabilir?
C:
Bir tapuda hak sahibi olabilecek kişi sayısıyla ilgili bir sınırlandırma yoktur.

S: Eşim de gayrimenkulüm üzerinde hak sahibi olabilir mi?
C:
Eşinizle evlendikten sonra bir gayrimenkul satın aldığınız zaman, eşinizin adı gayrimenkul tapusunda olmasa bile eşiniz de gayrimenkul üzerinde sizinle aynı haklara sahiptir.

S: Öldüğüm zaman gayrimenkulüme ne olur?
C:
Türkiye’de gayrimenkuller serbest mülkiyete tabi olduğu için öldüğünüz zaman gayrimenkulünüzün tapusu mirasçılarınıza devredilecektir.

S: Tapumu kaybedersem yeniden çıkarttırmam mümkün mü?
C:
Elbette, bir tapunun yeniden bastırılması oldukça kolaydır. Tapu asılları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde arşivlenip güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

S: Tapu takası nedir?
C:
Tapu takası, tapu devrini güvenli ve kolay bir şekilde tamamlamanın başka bir yöntemidir. Sistem, Takasbank ve tapu müdürlüğü banka hesabı ile eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Alıcı ödemesini yapar yapmaz sistem, tapunun alıcıya devrini ve satış bedelinin satıcıya aktarımını yapacaktır.

S: Tapu müdürlüğüne nasıl ulaşabilirim?
C:
Tapu müdürlüklerine şu yollardan ulaşabilirsiniz;

İnternet sayfası: https://www.yourkeyturkey.gov.tr
E-Posta:bilgiedinme@tkgm.gov.tr
Telefon: +90 312 413 60 00
Çağrı Merkezi: 181